29 martie 2016

Numar pacienti tratati

Numar pacienti

 

2014

2015

2016 (Trim. 1)

Ambulatoriu

659

577

69

Sanatoriu

2279

2666

793

 

Zile internare

 

2014

2015

2016 (Trim 1)

Sanatoriu

40972

42542

7320

 

Consulatatii

 

2014

2015

2016 (Trim 1)

Ambulatoriu

1318

1154

138

Sanatoriu

4558

5332

1586

 

2017

INTERNARI

AMBULATORIU

 

NR DE PACIENTI

2397

328

 

ZILE INTERNARE

43046

3280

 

CONSULTATII

5992

656

 

 

2018

INTERNARI

AMBULATORIU

 

NR DE PACIENTI

2438

494

 

ZILE INTERNARE

43784

4940

 

CONSULTATII

6095

980

 

Indicatori medicaliAnul 2019Anul 2020Anul 2021Trim 1-3 Anul 2022
Numar total de pacienti2359120623221819
Numar de pacienti in ambulatoriu60640741257
Zile de spitalizare sanatoriu42412214114173332684
Zile de spitalizare in ambulatoriu599640604047562