14 ianuarie 2023

Accesul mass-media

Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului Sanatoriului Balnear Magura.

    Reprezentantii mass-mediei pot filma in sanatoriu numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii. Purtatorul de cuvant numit prin decizia managerului Sanatoriului Balnear Magura, insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta sanatoriului, in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul.

    Purtatorul de cuvant este responsabil cu elaborarea si prezentarea mesajelor in numele Sanatoriului Balnear Magura si cu asigurarea informarii in timp util atat a mass-mediei, cat si a populatiei. Purtatorul de cuvant este principala persoana de contact pentru mass-media.

    In virtutea respectarii confidentialitatii actului medical si a datelor referitoare la starea pacientilor nostri, nu se pot divulga informatii despre un pacient, decât cu acordul acestuia sau a reprezentantului legal. Informatiile despre starea pacientilor internati vor fi acordate numai ziaristilor acreditati si numai dupa obtinerea consimtamantului bolnavului/reprezentantului legal. Pentru informarea privind starea unui pacient,ziaristii acreditati se vor adresa purtatorului de cuvant al Sanatoriului. Purtatorul de cuvant va contacta sectia pentru a obtine date despre starea pacientului in cauza si va oferi o scurta descriere a starii sau a evolutiei starii de sanatate.

      Ziaristii acreditati au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu. (a se vedea normele Clubului Român de Presa)

    Ziaristii acreditati au acces la cabinetul managerului, director medical, în sala de desfasurare a conferintelor de presa si în alte spatii precizate unde se desfasoara activitati.

    Ziaristii acreditati pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri si conferinte de presa cu persoanele din conducerea institutiei.

Ziaristii acreditati nu pot interveni, sub nici o forma, în desfasurarea comisiilor de lucru. Nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine anularea acreditarii.